Egészségügyi, Biztonsági & Környezetvédelmi politika

Egészségügyi, Biztonsági & Környezetvédelmi politika

A Rexpharma Csoport alkalmazottai megbízható emberek, akik nyitottak a változásokra és a környezetre való tekintettel végzik a munkájukat, a minőség fogalmát életstílussá változtatták és az orvosi etikát s a fogyasztók elégedettségét előtérbe helyezik. Kötelességük, hogy:

 • -

  Előzetesen meghatározzák a lehetséges veszélyeket, minimumkövetelményként elfogadják a munkahelyi egészségügyi és biztonsági előírásokat és törvényeket, melyeket Magyarország megkövetel; biztosítsák a munkavállalóink biztonságát, mivel ők a legértékesebb forrásaink, a gyakornokok, alvállalkozók és látogatók jólétét és biztonságát, óvintézkedéseket téve a balesetek és károk megelőzésére a környezetvédelmi elvek betartásának céljából,

 • -

  A természeti forrásokat és egyéb energiaforrásokat a leghatékonyabban és leggazdaságosabban használják, csökkentsék a hulladéktermelést (szilárd, folyékony vagy gáz halmazállapotúak) és a zajszennyezést ellenőrizvén őket a forrásnál, újrahasznosítva s a legelérhetőbb technológiákat használva a tárolásukra, így csökkentve a negatív hatásokat az egészségünkre és környezetünkre nézve,

 • -

  Tudatosságnövelő tevékenységek szervezése, melyek az egészséget, biztonságot és a környezetet védik, megkezdvén a vezetőséggel s folyamatosan fejlesztvén a munkavállalóink, fogyasztóink és alvállalkozóink tudatosságát, ami a munkahelyi egészséget, biztonságot és környezetvédelmi felelősséget illeti.,

 • -

  Együttműködjenek a fogyasztóinkkal, munkavállalóinkkal és beszállítóinkkal, meghallgassák őket és fejlesszék s javítsák a környezetvédelmi teljesítményüket, munkahelyi egészségüket és biztonságukat, melyek által igényeik kielégítésre kerülnek,

 • -

  Kutassák a balesetek és károk eredetét, megakadályozván az ismétlődésüket és javítván a teljesítményünket; s végezzenek korrekciós intézkedéseket s bizonyosodjanak meg róla, hogy ezek az intézkedések állandó jellegűek,

 • -

  Vegyék figyelembe a környezeti, munkahelyi egészségi és biztonsági kockázatokat miközben a jelenlegi tevékenységeinket és új beruházásokat tervezünk,

 • -

  Védjék az egészséget, biztonságot és környezetet ezen politika előírásai szerint, a törvények és előírások betartásával, melyeket az Egészségügyi Minisztérium ír elő s melyeket a gyógyszerészeti szektor, a Helyes Termelési Gyakorlatok, a nemzetközi törvények megkövetelnek s melyeket Magyarország Országgyűlése jóváhagy, s egyéb törvények/előírások és kötelezettségek betartásával.

 • -

  A vezetők kötelezettsége, hogy megbizonyosodjanak róla, hogy saját részlegük betartja ezen politika előírásait; hogy az irányítási rendszer biztonságban van az időszakos ellenőrzések által és hogy növeljék vállalatunk hírnevét fejlesztvén teljesítményünket.

Kijelentjük, hogy ezen pontokhoz kapcsolódó tevékenységeink nyitottak a közvélemény által való megismerésre.

Hírlevélre való feliratkozás

Szakembereink által hozzájut az egészséges hírekhez és megoldásokhoz a problémáira!